Darīt vēl labāk
IZAUGSMES SKATĪJUMS IZGLĪTĪBĀ
POZITĪVAS IETEKMES NOZĪMĪGUMS
CEĻŠ UZ APZINĀTU MĀCĪŠANOS

23. augusts
Liepāja

Viens no būtiskākajiem uzdevumiem mūsdienīgā izglītībā ir attīstīt prasmi mācīties – skolēniem, skolotājiem un visai sabiedrībai. Tas nozīmē prasmi un motivāciju nepārtraukti attīstīties, nebaidīties no kļūdām, uzdrošināties un darīt vēl labāk. Ir svarīgi, lai mērķi darīt vēl labāk īstenotu visos līmeņos – skolas vadības, skolotāju ikdienas, ģimenes, – un tam jābūt iedvesmas avotam skolēniem.

Šajā forumā IESPĒJU TILTS pieredzējuši izglītības un citu nozaru eksperti dalīsies zināšanās par pozitīvās ietekmes īstenošanu ikdienā, iedvesmojot ikvienu ne tikai darīt, bet DARĪT VĒL LABĀK.

Esot pārejas posmā uz jaunu izglītības standartu, kura mērķis ir 21. gadsimta zināšanu, prasmju un attieksmju attīstīšana, forumā meklēsim atbildes uz jautājumiem:

  • Kā palīdzēt skolas vadībai un skolotājiem veidot vidi, lai skolēni attīstītu prasmi mācīties?
  • veicināt mērķtiecīgu un apzinātu mācīšanos?
  • Kāpēc ir būtiski sniegt un saņemt atgriezenisko saiti un ko ar to iesākt pēc tam?
  • efektivizēt skolotāju profesionālo pilnveidi izglītības pārmaiņu procesā?
  • Kāda ir atvērto izglītības resursu loma digitāla mācību satura pieejamībā?
  • Kā veidot mūsdienīgu mācību vidi, kas var kalpot par pārmaiņu platformu izglītībā?

Programma

9:00
Ierašanās / rīta kafija

Reģistrācija un iespēja iepazīties ar mācību līdzekļu, izglītības tehnoloģiju un mūsdienīgas mācību vides aprīkojuma ekspozīciju.

11:00
1. sesija

Pozitīvas ietekmes nozīmīgums

Vai viens cilvēks var nozīmīgi un pozitīvi ietekmēt pārmaiņas? Ja runājam par skolu — katram skolotājam var būt izšķiroša loma, labvēlīgi ietekmējot un attīstot nākamo paaudzi. Īpaši Latvijā, kur katra cilvēka devums ir būtisks, domājot par labāku nākotni.

Developing learning communities

Jim Wynn, izglītības konsultāciju uzņēmuma “Imagine Education” vadītājs

Think differently for better changes

Barbro Högström, Espoo pilsētas Zviedru izglītības un kultūras pārvaldes direktore

Citā gaismā: perspektīva pārmaiņām

Lelde Vaivode, antropoloģe, programmas “Iespējamā misija” absolvente
13:00
Pusdienas

Iespēja iepazīties ar mācību līdzekļu, izglītības tehnoloģiju un mūsdienīgas mācību vides aprīkojuma ekspozīciju.

14:00
2. sesija

Izaugsmes skatījums izglītībā

Pieredze ir unikāls notikumu un atziņu sakausējums. Tā var kļūt arī par augstāko barjeru ikviena vēlmei būt atvērtam pārmaiņām. Tāpēc forumā meklēsim atbildes uz jautājumu — kā manai pieredzei likt efektīvi strādāt manā klasē? Kas no uzkrātajām zināšanām un prasmēm var man palīdzēt un ko labāk atmest?

Ieklausīties vēl labāk

Ernests Jenavs, Edurio atgriezeniskās saites platformas dibinātājs

Learning in the Digital Age

Emma Leacy Jones, izglītības tehnoloģiju uzņēmuma "Promethean" lietotāju iesaistes departamenta vadītāja

Dream School 2.0 beta: trīs pārbaudītas idejas uz sadarbību balstītai izglītībai

Claudio Rivera, RTU Rīgas Biznesa skolas asociētais profesors un bakalaura programmas direktors
15:30
Kafijas pauze

Iespēja iepazīties ar mācību līdzekļu, izglītības tehnoloģiju un mūsdienīgas mācību vides aprīkojuma ekspozīciju.

16:00
3. sesija

Ceļš uz apzinātu mācīšanos

Pasaules mēroga izglītības līdera Džona Hetija (John Hattie) pētījums “Visible Learning” atklāj – viss, ko skolotājs un skolēns dara (vai nedara) klasē rada ietekmi uz skolēnu sasniegumiem un attīstību, bet pats būtiskākais – apzināties un darīt to, kas nodrošina vislielāko pozitīvo ietekmi. Darīt tā, lai katrs skolotājs un skolas vadītājs maksimāli īstenotu klases un visas skolas potenciālu.

Making learning visible

Martin Renton, izglītības konsultāciju uzņēmuma “Challenging Learning” konsultāciju, mācību un attīstības departamenta vadītājs

Darīt vēl labāk

Aivars Gribusts, izglītības uzņēmuma “Lielvārds" vadītājs

Vaļā - stāvoklis, kas palīdz ideju attīstība

Arstarulsmirus un Renārs Kaupers

Foruma laikā tiks nodrošināts sinhronais tulkojums latviešu valodā.

Runātāji

Mārtins Rentons ir izglītības konsultāciju uzņēmuma “Challenging Learning” konsultāciju, mācību un attīstības departamenta vadītājs, pieprasīts kā runātājs dažādās konferencēs, izglītības pārmaiņu projektu koordinators un attīstības treneris. Viņa augstais novērtējums ir godam nopelnīts, jo viņu vada pārliecība, ka profesionāla attīstība nav iespējama bez nemitīgām un dziļām pārmaiņām. Skolotāji un skolu vadītāji, kas ir ilgstoši strādājuši kopā ar Mārtinu, pēc tam savos skolēnos novēro daudz lielāku iesaistīšanos mācību procesā, motivācijas paaugstināšanos un vispārēju progresu. Mārtins ar atdevi strādā pie tā, lai mācību iestādes sasniegtu sev nospraustos attīstības mērķus un katrs skolēns kļūtu pašapzinīgs, domājošs un patstāvīgs savā mācību procesā.

Barbro Högström ir Somijas Espoo pilsētas Zviedru izglītības un kultūras pārvaldes direktore kopš 2001. gada. Iepriekš strādājusi par skolas direktori, skolotāju un vecāko padomnieku Nacionālās izglītības padomē. 2016. – 2017. gadā darbojās kā līderības eksperts ES finansētā projektā Kosovā.

Viņa lielākā kaislība un profesionālā darbība saistīta ar izglītību un mūsdienīgu mācīšanos. Šobrīd kā divus galvenos viņa darbības virzienus var minēt staptautiskas izglītības konsultāciju organizācijas Imagine Education, kā arī izglītības iniciatīvas Education Fast Forward vadību. Aktīvi darbojies Britu padomē kā stratēģiskais konsultants citu lielvalstu, kā, piemēram, Ķīnas, Indijas, Krievijas izglītības sistēmu pilnveidē. Džims Vins dažādu izglītības iniciatīvu ietvaros aktīvi sadarbojas ar UNESCO, ir valdes loceklis Hārvardas Izglītības satura jaunradīšanas centrā, 21.gadsimta izglītības aliansē Lielbritānijā, New Pedagogies for Deep Learning grupā Kanādā, kā arī vairākās citās organizācijās.

Ernests Jenavs ir dibinātājs atgriezeniskās saites platformai Edurio. Edurio palīdz skolām un pašvaldībām Latvijā, Lielbritānijā, Dienvidāfrikā un citās valstīs iegūt atgriezenisko saiti no skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Iepriekš Ernests ir strādājis stratēģijas konsultāciju jomā Londonā un bijis inovāciju eksperts Eiropas Komisijā, kā arī veicis pētījumus par atgriezenisko saiti Mančestras Unviesrsitātē Lielbritanijā.

Emma pievienojās Promethean komandai 2005. gadā pēc vairāku gadu darba pieredzes Lielbritānijā skolotāja un skolas vadītāja amatā un uzsāka darbu pie projekta par tehnoloģiju integrāciju skolu mācību programmā. Savulaik nodarbojusies gan produktu pārvaldības, gan mārketinga, gan profesionālās pilnveides jomā, šobrīd Emma uzņēmumā vada starptautisku komandu, kas apzina bezmaksas mācību stundu vadīšanas programmatūras ClassFlow lietotāju vajadzības, apkopo to pieredzi un izstrādā vīziju turpmākai platformas attīstībai.

Lelde Vaivode ir absolvējusi programmu "Iespējamā misija" un strādājusi skolā. Pirms programmas uzsākšanas ieguvusi izglītību sociālajā antropoloģijā Latvijas Universitātē un Aberdīnes Universitātē (maģistra grāds ar speciālizāciju vides un cilvēku mijiedarbībā). Lelde ir strādājusi vides izglītības jomā, veicinot Ekoskolu programmas attīstību Latvijā. Šobrīd galvenokārt darbojas kultūras un kultūrizglītības jomā un ir projektu kuratore Rakstniecības un mūzikas muzejā.

Kopš 2004.gada Klaudio dzīvo un strādā Latvijā. Lielāko daļu viņa karjeras veido darbs konsultāciju, apmācību un pētījumu uzņēmumos, sadarbojoties ar Rīgas Ekonomikas Augstskolu, Euromonitor International, Cisco Networking Academy un IAE. Klientu vidū ir uzņēmumi no IT jomas, nevalstiskās organizācijas, kā arī cilvēkresursu vadības sektora. Kā neatkarīgs konsultants viņš darbojas vairākos projektos ar cilvēku resursiem, informācijas tehnoloģiju biznesu, pētījumu un apmācību saistītiem projektiem. Klaudio ir absolvējis Rīgas Ekonomikas Augstskolu un ieguvis MBA grādu uzņēmējdarbības vadībā un doktora grādu Latvijas Universitātē.
Klaudio ir piecu grāmatu autors un līdzautors. Viņš ļoti aktīvi ir rakstījis gan laikrakstos, gan zinātniskos izdevumos. Viņa ģimene ir izveidojusi trīs nevalstiskās organizācijas sabiedrības attīstības jomā – Itālijā, Argentīnā un Latvijā.

Izglītības uzņēmuma "Lielvārds" dibinātājs un valdes priekšsēdētājs. Darbs izglītības jomā ir viņa ikdiena jau vairāk nekā 30 gadu garumā. Uzņēmuma "Lielvārds" darbības pamatā ir inovatīva, izglītības standartiem atbilstoša mācību satura izstrāde, mācību līdzekļu un jaunāko izglītības tehnoloģiju integrācija mācību procesā, ko jau kopš uzņēmuma dibināšanas 1992. gadā atzinīgi novērtē skolas un skolotāji visā Latvijā. "Lielvārds" ir viens no lielākā Latvijas izglītības foruma "Iespēju tilts" idejas autoriem un organizatoriem, arvien tiecoties veicināt labas un visiem pieejamas pārmaiņas Latvijas izglītībā.

Atskats

Reģistrējies

Maksā ietilpst dalība konferencē, konferences digitālie materiāli, sinhronā tulkošana, uzkodas un dzērieni divās kafijas pauzēs, pusdienas, kā arī dalībnieki saņems apliecinājumu par A programmas apguvi (8 akadēmiskās stundas).

Dalības maksa
Reģistrējoties līdz 16.06.2017
Pieteikties 25 EUR
Dalības maksa
Reģistrējoties pēc 16.06.2017
Pieteikties 35 EUR

Organizatori

Atbalstītāji