Atgriezeniskā saite:
pamats izaugsmei

16. marts
Valmiera

Rezervējiet 16. martu izglītības forumam “Iespēju tilts izglītībai sākumskolā”, kas tiks veltīts atgriezeniskās saites dimensijām izglītībā!

Pasaules vadošā izglītības pētnieka Džona Hetija (John Hattie) pētījumi pierāda, ka atgriezeniskajai saitei ir izšķiroša nozīme skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanā - atgriezeniskā saite skolēnam par viņa veikumu ir viena no visietekmīgākajām darbībām, ko skolotājs veic ikdienā.

Atgriezeniskā saite ir individuālās izaugsmes pamats gan skolēniem, gan skolotājiem, gan skolas vadībai. Kā skolā, skolas kolektīvā un klasē radīt tādu vidi, kurā atgriezeniskā saite kļūtu par galveno asi ikdienas darbā? Tas saistīts ar gudras domāšanas platformu – tādu, kas vērsta uz izaugsmi, nemitīgu pilnveidi. Trāpīgu jautājumu un mērķtiecīgu atbilžu meklēšanu. Un pats galvenais – šo atbilžu iztulkošanu uz izaugsmi vērstā rīcībā. Cilvēki bieži vien izvēlas nejautāt citu viedokli, ja tas ir laikietilpīgs process, bet prasmīgs mūsdienu tehnoloģiju lietojums var būtiski uzlabot šo procesu.

Prasme prasīt un sniegt atgriezenisko saiti pelnīti tiek dēvēta par 21.gadsimta superprasmi un ir vitāli nozīmīga gan skolēnu, gan skolotāju, gan skolas vadības snieguma pilnveidē.

Izglītības forumā “Iespēju tilts” gūsim ieskatu:

  • Kādas ir atgriezeniskās saites dimensijas izglītībā?
  • Kāpēc prasme prasīt un sniegt atgriezenisko saiti tiek dēvēta par 21.gadsimta superprasmi?
  • Kāpēc ir būtiski sniegt un saņemt atgriezenisko saiti un ko ar to iesākt pēc tam?
  • Kā ar atgriezeniskās saites palīdzību atbalstīt ikviena klases skolēna individuālo progresu?
  • Kā 21. gadsimta tehnoloģijas var veicināt efektīvas atgriezeniskās saites sniegšanu un saņemšanu?

Gan ekspertu prezentācijās un lektorijā, gan 16 interaktīvās darbnīcās būs iespēja gūt praktisku atgriezeniskās saites pieredzi. Savukārt plašā ekspozīcijā būs iespēja iepazīt jaunākās mūsdienīgas mācību vides tehnoloģijas, mācību līdzekļus, skolas mēbeles.

Programma

9:00 Ierašanās

Atgriezeniskā saite: pamats izaugsmei

Reģistrācija un iespēja iepazīties ar mācību līdzekļu, izglītības tehnoloģiju un mūsdienīgas mācību vides aprīkojuma ekspozīciju.

10:00 Atklāšana

Ceļā uz četru dimensiju izglītību

Aivars Gribusts, izglītības uzņēmuma “Lielvārds” vadītājs
10:15 1.sesija

Atgriezeniskā saites nozīme izglītībā

Andris Gribusts, izglītības uzņēmuma “Lielvārds” Kompetences centrs vadītājs

Kā attiecību kvalitāte un personības iezīmes ietekmē atgriezeniskās saites sniegšanu?

Uldis Pāvuls, organizāciju psihologs, personālvadības konsultants

Par skolu un lidmašīnām

Mārīte Seile, izglītības projektu konsultante
12:00 Darbnīcas / Pusdienas

Foruma dalībniekiem būs iespēja piedalīties divās praktiskās darbnīcās (2 x 45 min), kurās skolotāji un izglītības speciālisti dalīsies ar pieredzi un praktiskiem piemēriem, kā ikdienas mācību procesā un mācību procesa organizēšanā integrēt atgriezeniskās saites elementus

Latviešu valodas skolotāja mācību sasniegumu vērtēšanas kompetence – garants skolēna un skolotāja virzībai uz panākumiem.

Zenta Anspoka

Pētniecība matemātikas mācībā sākumskolā – metode atgriezeniskās saites veicināšanai

Anita Dāvīda

Pētām gaismas izplatīšanos, atstarošanos un ēnas. Atklājam citādāku pasauli ar palielināmām ierīcēm

Zina Jonušaite, Andris Gribusts

Efektīvs atgriezeniskās saiknes sniegšanas modelis

Uldis Pāvuls

Tilts uz panākumiem - sadarbība ar vecākiem

Ilona Tropa

Radoši meklējumi skolas un ģimenes sadarbības iespējām izglītības procesā

Helga Mezīte

Tehnoloģijas formatīvajai vērtēšanai un nepārtrauktai atgriezeniskajai saitei

Raivis Pauls

Montesori metodes dabaszinībās sākumskolai

Rudīte Voloha, Elīna Gribuste

Atgriezeniskā saite no skolēniem un vecākiem

Gatis Narvaišs

Kā panākt, ka matemātiku 5. un 6. klasē skolēns mācās pats?

Vija Zargevica

Kas ir 9G un kā to izmantot efektīvas stundas uzbūvē?

Kārlis Greitāns

Kā sniegt atgriezenisko saiti sākumskolā skolēnam, kurš eksperimentē!

Andris Nikolajenko

Jauns mācību priekšmets "Dizains un tehnoloģijas"

Jānis Lūsis, Edgars Gribusts, Aivars Gribusts

Atgriezeniskā saite dabaszinību stundā sākumskolā

Māra Kāle

Atgriezeniskā saite latviešu valodas stundā sākumskolā

Ilze Smilga

Atgriezeniskās saites veidošana, stundas laikā izmantojot formatīvos pārbaudes rīkus.

Miks Dzenis
14:45 2.sesija

Jautājumi, lai mācītos

Andris Gribusts, izglītības uzņēmuma “Lielvārds” Kompetences centrs vadītājs

Komēdija ir par atgriezenisko saiti. Ja nemāki to uztvert un ar to strādāt, tad tu neko nemāki

Jānis Skutelis, komiķis

Iedvesmai

Mārtiņš Rītiņš, Restorāna “Vincents” šefpavārs
16:00

Noslēgums

Runātāji

Darbnīcu vadītāji

Reģistrējies

Maksā ietilpst dalība konferencē un darbnīcās, konferences materiāli, uzkodas un dzērieni divās kafijas pauzēs, pusdienas, kā arī dalībnieki saņems apliecinājumu par A programmas apguvi (8 akadēmiskās stundas).

Dalības maksa
Reģistrējoties līdz 01.03.2017
Pieteikties 25 EUR
Dalības maksa
Reģistrējoties pēc 01.03.2017
Pieteikties 35 EUR
Reģistrācija ir noslēgusies!

Līdz 15. martam lūdzam veikt 35 EUR dalības maksas pārskaitījumu uz SIA Lielvārds bankas kontu LV20UNLA0033300466038, maksājuma uzdevumā norādot "Par [vārds, uzvārds] dalību forumā "Iespēju Tilts". Maksājuma saņēmējs - SIA Lielvārds, reģ.nr. 47403001219.

Organizatori

Atbalstītāji