Darīt vēl labāk
IZAUGSMES SKATĪJUMS IZGLĪTĪBĀ
POZITĪVAS IETEKMES NOZĪMĪGUMS
CEĻŠ UZ APZINĀTU MĀCĪŠANOS

23. augusts
Liepāja

Viens no būtiskākajiem uzdevumiem mūsdienīgā izglītībā ir attīstīt prasmi mācīties – skolēniem, skolotājiem un visai sabiedrībai. Tas nozīmē prasmi un motivāciju nepārtraukti attīstīties, nebaidīties no kļūdām, uzdrošināties un darīt vēl labāk. Ir svarīgi, lai mērķi darīt vēl labāk īstenotu visos līmeņos – skolas vadības, skolotāju ikdienas, ģimenes, – un tam jābūt iedvesmas avotam skolēniem.

Šajā forumā IESPĒJU TILTS pieredzējuši izglītības un citu nozaru eksperti dalīsies zināšanās par pozitīvās ietekmes īstenošanu ikdienā, iedvesmojot ikvienu ne tikai darīt, bet DARĪT VĒL LABĀK.

Esot pārejas posmā uz jaunu izglītības standartu, kura mērķis ir 21. gadsimta zināšanu, prasmju un attieksmju attīstīšana, forumā meklēsim atbildes uz jautājumiem:

  • Kā palīdzēt skolas vadībai un skolotājiem veidot vidi, lai skolēni attīstītu prasmi mācīties?
  • veicināt mērķtiecīgu un apzinātu mācīšanos?
  • Kāpēc ir būtiski sniegt un saņemt atgriezenisko saiti un ko ar to iesākt pēc tam?
  • efektivizēt skolotāju profesionālo pilnveidi izglītības pārmaiņu procesā?
  • Kāda ir atvērto izglītības resursu loma digitāla mācību satura pieejamībā?
  • Kā veidot mūsdienīgu mācību vidi, kas var kalpot par pārmaiņu platformu izglītībā?

Programma

9:00
Ierašanās / rīta kafija

Reģistrācija un iespēja iepazīties ar mācību līdzekļu, izglītības tehnoloģiju un mūsdienīgas mācību vides aprīkojuma ekspozīciju.

11:00
1. sesija

Pozitīvas ietekmes nozīmīgums

Vai viens cilvēks var nozīmīgi un pozitīvi ietekmēt pārmaiņas? Ja runājam par skolu — katram skolotājam var būt izšķiroša loma, labvēlīgi ietekmējot un attīstot nākamo paaudzi. Īpaši Latvijā, kur katra cilvēka devums ir būtisks, domājot par labāku nākotni.

13:00
Pusdienas

Iespēja iepazīties ar mācību līdzekļu, izglītības tehnoloģiju un mūsdienīgas mācību vides aprīkojuma ekspozīciju.

14:00
2. sesija

Izaugsmes skatījums izglītībā

Pieredze ir unikāls notikumu un atziņu sakausējums. Tā var kļūt arī par augstāko barjeru ikviena vēlmei būt atvērtam pārmaiņām. Tāpēc forumā meklēsim atbildes uz jautājumu — kā manai pieredzei likt efektīvi strādāt manā klasē? Kas no uzkrātajām zināšanām un prasmēm var man palīdzēt un ko labāk atmest?

15:30
Kafijas pauze

Iespēja iepazīties ar mācību līdzekļu, izglītības tehnoloģiju un mūsdienīgas mācību vides aprīkojuma ekspozīciju.

16:00
3. sesija

Ceļš uz apzinātu mācīšanos

Pasaules mēroga izglītības līdera Džona Hetija (John Hattie) pētījums “Visible Learning” atklāj – viss, ko skolotājs un skolēns dara (vai nedara) klasē rada ietekmi uz skolēnu sasniegumiem un attīstību, bet pats būtiskākais – apzināties un darīt to, kas nodrošina vislielāko pozitīvo ietekmi. Darīt tā, lai katrs skolotājs un skolas vadītājs maksimāli īstenotu klases un visas skolas potenciālu.

Atskats

Reģistrējies

Maksā ietilpst dalība konferencē, konferences digitālie materiāli, uzkodas un dzērieni divās kafijas pauzēs, pusdienas, kā arī dalībnieki saņems apliecinājumu par A programmas apguvi (8 akadēmiskās stundas).

Pieteikšanās no 1. jūnija

Dalības maksa
Reģistrējoties līdz 16.06.2017
Pieteikties 25 EUR
Dalības maksa
Reģistrējoties pēc 16.06.2017
Pieteikties 35 EUR

Organizatori

Atbalstītāji