Iespēju Tilts 2016
...lai mācītos jebkurā vietā un laikā
24. augusts • Liepāja • Lielais dzintars

Rezervējiet 24. augustu vasaras lielākajam izglītības forumam, kurā kopā pulcēsies vairāk kā 1000 interesenti un inovatīvās izglītības eksperti no Latvijas un Lielbritānijas.

Forums Liepājā ir veltīts aktuālajai mobilas mācīšanās tēmai kompetencēs balstīta mācību satura kontekstā. Trijās sesijās - aizraujošās prezentācijās par novitātēm izglītības jomā un izglītības tehnoloģiju sniegtajām iespējām - izzināsim, kā jau šobrīd skolotāji un skolēni kopā var īstenot mūsdienīgu mācīšanos.

Programma

13:00 Atklāšana

...lai mācītos jebkurā vietā un laikā

Oskars Lepers, foruma moderators

Reģistrācija un iespēja iepazīties ar mācību līdzekļu, izglītības tehnoloģiju un
mūsdienīgas mācību vides aprīkojuma ekspozīciju, sākot no plkst. 12:00

13:10 1.sesija

Izglītības attīstība un idejas par jaunu pedagoģiju skolotāju un skolēnu attiecībās mērķtiecīgam mācību procesam

Atrodoties pārejas posmā uz jaunu izglītības standartu, kura mērķis ir 21. gadsimta zināšanu, prasmju un attieksmju attīstība vispārējās izglītības posmā, būtiski gūt atbildes uz jautājumiem: kurp virzās dažādu valstu izglītības nozares, kāpēc ir nepieciešamas pārmaiņas, kā palīdzēt skolotājam šajā pārejas procesā efektīvi organizēt mācību procesu, kā motivēt skolēnus mācīties jebkurā laikā un vietā, kā veicināt mērķtiecīgu, patstāvīgu mācīšanos iedziļinoties.

Jauno tehnoloģiju ietekme uz nākotnes darba spēku

Edgars Pētersons, aģentūras “Weekend“ partneris un stratēģiskais direktors

Mācīšanās iedziļinoties

Zane Oliņa, izglītības eksperte

Developing Teacher Mindsets to Make Learning Visible

Martin Renton, izglītības konsultāciju uzņēmuma “Challanging Learning” direktors
15:00 2.sesija

Tehnoloģijas mācībām klasē un ārpus tās, efektīvs palīgs ikvienam skolotājam un skolēnam

Kā tehnoloģijas spēj palīdzēt skolēniem mācīties? Kā skolotājam efektīvi vadīt mācību procesu un ikdienā sekot līdzi skolēnu attīstībai? Kādai jābūt skolas un klases infrastruktūrai, lai tā veicinātu mūsdienīgu, kompetences attīstošu mācību saturu? No starptautiski atzītiem izglītības ekspertiem uzzināsim, kā pilnvērtīgi savā ikdienas darbā, komunikācijā un profesionālās kompetences pilnveidē izmantot mobilas mācīšanās sniegtās iespējas.

Tehnoloģijas mūsdienīgā mācību vidē

Andris Gribusts, izglītības uzņēmuma “Lielvārds” Kompetences centra vadītājs

Mobile Learning - Starting in the Right Place, Going in the Right Direction

John Traxler, Professor of Digital Learning Institute of Education, University of Wolverhampton

Transforming today to achieve more tomorrow

Danijel Bačelić, Microsoft izglītības biznesa attīstības vadītājs

Student – Teacher – Machine: Education Technology and Transformation

John Collick, Promethean, vecākais izglītības konsultants
17:00 3.sesija

Iedvesmai, uzsākot jauno mācību gadu

Izvirzīt jaunus izaicinājumus, neapstāties pašizziņas un profesionālās pilnveides ceļā, meklēt un atrast mūsdienīgus risinājumus, īstenot labas idejas katrā klasē, katrā stundā, darīt kopā un tagad!

Returning time for teaching using technology

Lord Jim Knight, izglītības uzņēmums “TES Global”, vadošais izglītības jautājumu konsultants, bijušais Lielbritānijas Izglītības ministrs

Vai skolas somu jau sakārtoji?

Aivars Gribusts, izglītības uzņēmuma “Lielvārds” vadītājs

Īpašs pārsteigums skolotājiem, jauno mācību gadu uzsākot!

Visi dalībnieki iegūs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas apliecinājumu.

Foruma laikā tiks nodrošināts sinhronais tulkojums latviešu valodā.

Sesiju starplaikos - kafijas un tējas pauzes, vieglas uzkodas ne tikai profesionālām diskusijām, bet arī saviesīgām sarunām par aizvadīto vasaru. Visa foruma laikā būs iespēja iepazīties ar plašu mācību līdzekļu, izglītības tehnoloģiju un mūsdienīgas mācību vides aprīkojuma ekspozīciju. Šī būs lieliska iespēja uzzināt pasaules izglītības tendences un aktualitātes, aplūkot un izmēģināt jaunākos risinājumus, tikties un dalīties pieredzē ar kolēģiem, lai pozitīvi noskaņotos jaunajam mācību cēlienam!

Pieteikšanās dalībai

Izmantojot saiti www.lielvards.lv/kompetences-centrs, Jūs nokļūsiet Lielvārds Kompetences centra pasākumu reģistrācijas vietnē. Piesakoties Jums būs nepieciešams autorizēties kā reģistrētam lietotājam ar savu e-klases vai myKoob profilu. Ja Jums nav šo profilu, varat izmantot Facebook vai draugiem.lv pasi. Par sekmīgu reģistrēšanos forumam liecinās ieraksts Jums kā Lielvārds Kompetences centra reģistrētam lietotājam pieejamajā sadaļā "Mani notikumi".
Dalības maksa ir 24 eiro (iesk. PVN). Vietu skaits pasākumā ir ierobežots un reģistrācija var tikt slēgta arī ātrāk.

Dalības apmaksa iepējama, veicot atbilstošas summas pārskaitījumu uz bankas kontu LV20UNLA0033300466038,
maksājuma uzdevumā norādot "Par [vārds, uzvārds] dalību 24. augusta forumā"
Maksājuma saņēmējs - SIA Lielvārds, reģ.nr. 47403001219

Ja ir nepieciešams priekšapmaksas rēķins, lūdzam pieprasījumu ar rekvizītiem sūtīt uz info@lielvards.lv.