16. un 17. martā Valmierā
6. izglītības līderu forums
Iespēju Tilts 2016

Skolu attīstībā ieinteresēti skolu vadītāji un skolotāji, skolēni un viņu vecāki strādās ar problēmjautājumiem un meklēs risinājumus izglītības attīstības izaicinājumiem, domājot par to,
kādai jābūt mūsdienīgai mācību videi, kas veicina ikviena skolēna vēlmi mācīties tagad un visa mūža garumā?

16. marta runātāji un moderatori

Aivars Gribusts

Izglītības uzņēmuma "Lielvārds" dibinātājs un valdes priekšsēdētājs. Darbs izglītības jomā ir viņa ikdiena jau vairāk nekā 30 gadu garumā. Uzņēmuma "Lielvārds" darbības pamatā ir inovatīva, izglītības standartiem atbilstoša mācību satura izstrāde, mācību līdzekļu un jaunāko izglītības tehnoloģiju integrācija mācību procesā, ko jau kopš uzņēmuma dibināšanas 1992. gadā atzinīgi novērtē skolas un skolotāji visā Latvijā. "Lielvārds" ir viens no lielākā Latvijas izglītības foruma "Iespēju tilts" idejas autoriem un organizatoriem, arvien tiecoties veicināt labas un visiem pieejamas pārmaiņas Latvijas izglītībā.

Andris Gribusts

Izglītības uzņēmuma “Lielvārds” Kompetences centra vadītājs un Latvijas Izglītības tehnoloģiju asociācijas valdes loceklis. Andrim ir plaša pieredze izglītības tehnoloģijās un to pielietojuma iespējās, ko viņš regulāri papildina, piedaloties vadošajos nozares notikumos visā pasaulē. Tāpat Andris līdzdarbojas globāla mēroga izglītības iniciatīvas "New Pedagogies for deep learning" attīstībā un ieviešanā arī Latvijā. Andris tic, ka mūsdienu Latvijas izglītībā ir svarīgs ikviens bērns, tāpēc jārada iespējas attīstīt katra īpašos talantus un individualitāti. Tieši tādu skolu viņš novēlētu arī saviem bērniem.

Mārtiņš Vaivars

NVO “Quo Tu domā?”, kas jau 2 gadus izplata argumentācijas un kritiskās domāšanas idejas Latvijas jauniešu vidū, līdzdibinātājs un valdes loceklis. Iepriekš finanšu direktors tehnoloģiju kompānijā "Infogram". 2015.gadā vadīja LU Open Minded lekcijas par argumentāciju un kritisko domāšanu. Absolvējis Oksfordas Universitāti, kur ieguva bakalaura grādu Filosofijā, Politikā un Ekonomikā. Studiju laikā Mārtiņš aktīvi iesaistījās debašu kustībā un kļuva par Kembridžas Universitātes debašu turnīra uzvarētāju un Eiropas Universitāšu debašu čempionāta trešo labāko runātāju.

Inga Sprinģe

Baltijas Pētnieciskās žurnālistikas centra dibinātāja un redaktore, sešus gadus nostrādāja par žurnālisti vadošajā Latvijas laikrakstā Diena. 2010./2011.gadā kā Fulbright/Humphrey programmas stipendiāte papildināja profesionālās iemaņas Merilendas universitātē ASV, vienlaikus arī praktizējās ietekmīgajā laikrakstā The Washington Post un vadošajā ASV starptautiskajā bezpeļņas pētnieciskās žurnālistikas organizācijā The Center for Public Integrity. Spriņģe strādājusi kā pasniedzēja Latvijas Universitātē, bijusi Latvijas žurnālistu asociācijas vadītāja un analītisku raidījumu vadītāja Latvijas sabiedriskajā televīzijā. 2014.gadā Spriņģe tika nosaukta kā viena no Centrālās un Austrumeiropas 100 jaunajiem inovatoriem projektā NewEurope 100, ko organizēja Financial Times un Google.

Dace Namsone

LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra vadītāja un vadošais pētnieks, ieguvusi ķīmijas maģistra grādu un pedagoģijas doktora zinātnisko grādu skolas pedagoģijā. 15 gadus strādājusi par ķīmijas skolotāju. Izglītības satura jomā pieredzi guvusi, strādājot par ķīmijas speciālisti Izglītības un zinātnes ministrijā, zinātnisku un metodisku publikāciju, ķīmijas mācību grāmatu autore. Ar lielu pieredzi tālākizglītībā, gandrīz 20 gadus vadot nodarbības izglītības darbiniekiem. Strādā pie dabaszinātņu izglītības reformas izveides kopš 2003.gada. 2005.gadā Daces vadībā darbību sāka ES struktūrfondu Nacionālās programmas projekts „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”. No 2008. līdz 2011. gadam Dace vadījusi ESF projektu „Dabaszinātnes un matemātika”.

Miķelis Putrāms

Biroja «MADE arhitekti» vadītājs, kas saņēma 2012.gada Latvijas Arhitektūras Lielo Gada balvu par Saldus Mūzikas un Mākslas skolu. Pirms tam Miķelis profesionālo pieredzi guvis, strādājot dāņu birojos «PLOT» un «BIG». «MADE arhitekti» guvuši uzvaras un atzinības publiskos arhitektūras konkursos, gan Latvijā, gan ārpus tās — Igaunijā, Slovēnijā, Zviedrijā, pavisam nesen saņemta atzinība par skolas projektu Somijā, Helsinkos. Miķelis vadījis vairākas arhitektūras darbnīcas un bijis arhitektūras konkursu žūrijās. Šovasar vadījis nedēļu garu darbnīcu par Rīgas Biznesa skolas attīstību, piedalījies pēdējo gadu labākās Lietuvas arhitektūras vērtēšanā.

Kristaps Ozoliņš

Kristaps no 2011. līdz 2014. gadam apguva izglītības zinātni un dabaszinātnes Kembridžas universitātē. Viņš ir strādājis kā bioloģijas skolotājs Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, kā arī bija daļa no pasniedzēju komandas pedagogu profesionālās apmācības programmā "Pirmie soļi, lai mobilā ierīce kļūtu par palīgu mācībās", ko organizēja "Lielvārds" sadarbībā ar uzņēmumu "Latvijas Mobilais Telefons". Šobrīd Kristaps ir daļa no Latvijā radītās atgriezeniskās saites iegūšanas platformas "Edurio" komandas, kurā atbild par tās satura izstrādi.