16. un 17. martā Valmierā
6. izglītības līderu forums
Iespēju Tilts 2016

Skolu attīstībā ieinteresēti skolu vadītāji un skolotāji, skolēni un viņu vecāki strādās ar problēmjautājumiem un meklēs risinājumus izglītības attīstības izaicinājumiem, domājot par to,
kādai jābūt mūsdienīgai mācību videi, kas veicina ikviena skolēna vēlmi mācīties tagad un visa mūža garumā?

17. marta runātāji un moderatori

Zenta Anspoka

RPIVA profesore Dr. paed. Vairāku monogrāfiju, zinātnisko rakstu un mācību līdzekļu autore. Galvenās zinātniskās intereses ir saistītas ar dažādiem skolas pedagoģijas jautājumiem: valodas didaktiku, bilingvismu un bilingvālajām mācībām, darbu apvienotajās klasēs.

Guntars Catlaks

Valsts Izglītības satura centra vadītājs, profesionāls vēsturnieks ar skolotāja un pētnieka pieredzi, piedaloties un vadot daudzus starptautiskus izglītības projektus gan Latvijā, gan pasaulē. Laika posmā no 2004.- 2014. gadam vadošais koordinators Education International, Briselē. Darbs starptautiskajā izglītības un zinātnes arodbiedrību federācijā aptvēra pētījumu veikšanu izglītības politikas jomās, kā arī piedalīšanos sociālajā dialogā Eiropas un pasaules līmeņos.

Aivars Gribusts

Izglītības uzņēmuma "Lielvārds" dibinātājs un valdes priekšsēdētājs. Darbs izglītības jomā ir viņa ikdiena jau vairāk nekā 30 gadu garumā. Uzņēmuma "Lielvārds" darbības pamatā ir inovatīva, izglītības standartiem atbilstoša mācību satura izstrāde, mācību līdzekļu un jaunāko izglītības tehnoloģiju integrācija mācību procesā, ko jau kopš uzņēmuma dibināšanas 1992. gadā atzinīgi novērtē skolas un skolotāji visā Latvijā. "Lielvārds" ir viens no lielākā Latvijas izglītības foruma "Iespēju tilts" idejas autoriem un organizatoriem, arvien tiecoties veicināt labas un visiem pieejamas pārmaiņas Latvijas izglītībā.

Andris Gribusts

Izglītības uzņēmuma “Lielvārds” Kompetences centra vadītājs un Latvijas Izglītības tehnoloģiju asociācijas valdes loceklis. Andrim ir plaša pieredze izglītības tehnoloģijās un to pielietojuma iespējās, ko viņš regulāri papildina, piedaloties vadošajos nozares notikumos visā pasaulē. Tāpat Andris līdzdarbojas globāla mēroga izglītības iniciatīvas "New Pedagogies for deep learning" attīstībā un ieviešanā arī Latvijā. Andris tic, ka mūsdienu Latvijas izglītībā ir svarīgs ikviens bērns, tāpēc jārada iespējas attīstīt katra īpašos talantus un individualitāti. Tieši tādu skolu viņš novēlētu arī saviem bērniem.

Sandra Kropa

Žurnāliste, TV un radio raidījumu vadītāja,studējusi Komunikācijas zinātni Latvijas Universitātē, šobrīd maģistrantūrā apgūst Vides zinātnes studijas. Vada LR1 populārzinātnisko raidījumu „Zināmais Nezināmajā”, kā arī vada raidījumus un veido izzinošas piedzīvojumu ekspedīcijas Latvijas Televīzijā. Nerimstoša vēlme izzināt Sandru 2013.gadā aizveda līdz unikālam teleskopam Atakamas tuksnesī Čīlē –tur redzētais tika iemūžināts publikācijās arī Lielbritānijas presē, par ko Sandra saņēmusi Eiropas žurnālistikas balvu astronomijā.

Dana Narvaiša

Biedrības "Cēsu Jaunā sākumskola" vadītāja, angļu valodas un mūzikas skolotāja sākumskolā, Iespējamās misijas absolvente; ieguvusi izglītību tūrisma, pedagoģijas un komunikācijas jomās. Kā apmaiņas students papildinājusi zināšanas Francijā un Norvēģijā, papildus darba pieredzi ieguvusi Islandē. 2015. gadā ieguvusi apbalvojumu “TOYP Latvia” kategorijā “Ieguldījums bērnos, cilvēktiesības, miers pasaulē”, galveno balvu "Labas gribas uzņēmējā" 2015 projektam "Iepazīsti bērnu" un iekļuvusi starp TOP 50 nominētajiem skolotājiem apbalvojumā "Global teachers prize".

Artis Žentiņš

Savulaik daudzsološais BMX braucējs, 2006. gada Eiropas čempionāta bronzas medaļnieks, savam iemīļotajam sporta veidam veltījis 16 gadus, no tiem piecus trenējies profesionā. Ejot cauri BMX sportista karjerai pēc kritieniem, mācījies piecelties atkal, taču katru reizi jau citā vietā un stāvoklī. Tas arī mācījis izprast sportista dzīvi, lai kļūtu par sporta pedagogu un treneri starptautiskā līmenī un pievērsties tuvāk bērnu audzināšanai un dziļākai izpratnei par dzīvesprieku un mīlestību. Realizējis akadēmiskās un pašradītās audzināšanas metodes caur bērnu vasaras nometnēm. Guvis starptautisku pieredzi treniņu un nometņu vadīšanā ar dažāda vecuma, dzimuma un tautības bērniem un jauniešiem.